My books

Last Updated on April 26, 2022 by Rational thinking

I have written three books in Norwegian:

Aksjekjøp og daytrading – metode, psykologi, risiko og strategier (introduction written by Stig R. Myseth). Almost 25 000 copies sold.

Trading på 1-2-3 – Strategier og metoder. Published in 2017, this is my most recent book.

Opsjoner og futures – en praktisk innføring.

Investeringsstrategier